Регистрационният период е от 17 октомври 2023 до 7 януари 2024 година.

Изход